Poštovani,
Omogućili smo vam 20% popusta na Proteinski Detox by Sanja Marinković tokom uskršnjih praznika!
Vaš Housewife Detox Tim

Izjava o konverziji u slučaju druge valute

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne
Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izrađen u Vašoj lokalnoj
valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji
nama u trenutku transakcije ne može biti poznat.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne
cene navedene na našem sajtu.