Poštovani,
Omogućili smo vam 20% popusta na Proteinski Detox by Sanja Marinković tokom uskršnjih praznika!
Vaš Housewife Detox Tim

Reklamacije

Molimo Vas da prilikom preuzimanja pošiljke u prisustvu kurira proverite svoj
paket. Ne bi trebalo da preuzimate paket ukoliko na njemu ima vidljivih
oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje). U slučaju oštećenja pozovite nas
telefonom na broj +381 62 822 24 05 ili nam pošaljite e-mail sa svojim
podacima (ime, prezime, telefon) na adresu housewifedetox@yahoo.com i
navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem
mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

– Ukoliko ste nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara
naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije
u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj +381 62
8222405 , ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na
adresu housewifedetox@yahoo.com i opišete navedene probleme. U
najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema
reklamacije pisanim putem ili elektronskim, odgovorćemo potrošaču na
izjavljenu reklamaciju i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za
rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

– U slučaju da na poručenom artiklu dodje neusaglašenosti u smislu odredbi
Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da nas obavestite na
adresu housewifedetox@yahoo.com